Všeobecné obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení

1.1. Naše obchodní jméno je Pštrosí Vršek Wieder, vlastníkem je Pavel Wieder, IČ 74902164, se sídlem Hněvošice, Opavská 57, 747 35. Spojení na nás hledejte v sekci „kontakt“.
1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.pstrosivejce.cz. (dále jen „stránka“)
1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím produkty Pštrosího Vršku Wieder v internetovém obchodě www.pstrosivejce.cz a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.
1.6. Použitím těchto stránek a zadáváním vašich objednávek souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami.
1.7. Jestliže máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na této stránce.

 • Objednání zboží

2.1. V našem eshopu si pořizujete pštrosí produkty a další zboží v něm uvedeném, které se může měnit.
2.2. Vyberte zboží z nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně ceny za doručení zboží) a případně ji opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
2.3. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího emailovou zprávu potvrzující její přijetí.
2.4. Jakmile dojde k zaplacení vaší objednávky, zašleme vám na vaši emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení o zaplacení a informaci, že vaše objednávka se začíná vyřizovat.
2.5 Akceptujeme pouze platby kreditní/debetní kartou, případně bankovním převodem, hotově dle způsobu doručení, které naleznete v sekci doprava na této stránce.

 • Nedosažitelnost zboží

3.1. Čerstvá vejce jsou sbírána z venkovních hnízd, tříděna a uchovávána v našem skladu. Nemůžeme ovšem nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou snášku vajec ovlivnit, jako je např. nepředvídatelné počasí a tím způsobit jak znehodnocení vejce, nebo nedostatek vajec.

3.2 U chlazený pštrosích produktů je náročný proces výroby, kdy ať lidskou chybou či neočekávanou událostí. Je zde riziko, že se složitý technologický proces výroby produktu přeruší a nebude možno daný produkt vyrobit.

 Pokud taková okolnost nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky. V některých případech může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu.

 • Cena zboží

4.1. U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (g, ks). Cena za dopravné je v objednávce uvedena zvlášť. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři a je včetně DPH. Účtovaná sazba DPH u potravinářských produktů je 15% a u ostatního zboží a dopravy je 21%.
4.2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.
4.3. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko ,,závazně objednat” po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Za správnost údajů v objednávce vložené kupujícím není prodávající povinen zodpovídat.
4.4. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého objednaného zboží, event. dopravného. Tento doklad bude doručen na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo ve fakturačních údajích při objednávce.
4.5. Ceny se upravují na základě obchodních podmínek. Pavel Wieder si vyhrazuje právo na uvádění slev a osobních cen. Objednávky zadané před termínem uvedení slevy nemají na slevu nárok.

 • Dodání zboží

5.1. Zboží je dodáváno pouze na dodací adresu uvedenou v objednávce. Vybraný sortiment zasíláme pomocí služby Geis Partner, nebo osobním zajištěním dopravy.
5.2. Zboží přebírá osoba určená v objednávce v určeném časovém intervalu. O tomto intervalu informujeme předem emailem, telefonicky nebo jinak. Nebude-li na místě v určené době přítomná, lze zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost uvedených osob, kontaktujeme Vás za účelem dohody o náhradním doručení (se zřetelem, že zboží se rychle kazí). Za náhradní doručení do domu bude účtován extra poplatek (cena je nyní účtována sazbou 10Kč/Km), pokud není nutnost opětovného závozu způsobena ze strany Pštrosího Vršku Wieder. V případě osobního odběru zboží je zákazník povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený. V případě nedoručení zboží napoprvé Pštrosí Vršek přestávají nést odpovědnost za kvalitu zboží.
5.3. V případě, že za vás dodávku převezme někdo jiný (například recepce, soused) prosím připomeňte jim, že vejce a masné produkty musí být uskladněné v souladu se skladovací teplotou produktu, která je nedílnou součástí obalu produktu.
5.4. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, event. neúspěšným pokusem o předání zboží, nejste-li v čase doručení přítomen/a event. případně neoprávněného odmítnutí převzetí. Od bodu neúspěšného předání zboží začíná lhůta garance kvality, pak již nebude uplatnitelná.
5.5. Činíme veškerá opatření, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat a operativně řešit možnosti doručení.
5.6. Po dodání je vaší povinností zkontrolovat obsah dodávky. V případě, že naleznete jakékoli nedostatky, informujte nás prostřednictvím emailu uvedeného na naší webové stránce.

 • Platba za zboží

6.1. Za zboží je možno platit buď to hotově, bankovním převodem anebo platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay. Bezhotovostní převod v CZK může být proveden na účet č. 2500805488/2010. Způsob platby je individuální, dle daného způsobu dopravy.

 • Záruka 100% kvality a vady zboží

7.1. Bude-li v dodávce některé zboží chybět nebo bude poškozené, pošlete nám mailovou či telefonickou zprávu do 24 hodin od převzetí zboží spolu s popisem a fotodokumentací dané vady.
7.2. Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.
7.3. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může u prodávajícího žádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
7.4. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má koncový zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
7.5. V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce zboží uvedené na záručním listě. Jestliže pro Vámi reklamované zboží servisní místo v žádném uvedeném seznamu není, lze reklamaci uplatnit v sídle společnosti Pštrosí Vršek Wieder na adrese: Služovice 154, 747 28
7.6. Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem (Pavel Wieder) vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou na adresu Pavel Wieder, 9. Května 254 Oldřišov, 74733 nebo na e-mail Info@pstrosivejce.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.
7.6. K reklamovanému zboží je vždy nutno přiložit kopii nákupních dokladů. Zboží zasílané na reklamaci nikdy nelze zaslat na dobírku.
7.7. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní a nesmí být mechanicky poškozeno.

 • Odstoupení od smlouvy

8.1. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit po uplynutí 24 hodin od potvrzení vaší objednávky.
8.2. Jsme si vědomi, že se situace může měnit a v případě, že se zavážete k odběru jiného dostupného zboží z našeho e-shopu, můžete změnit den doručení, ale musíte nás o tom informovat do 24 hodin od potvrzení vaší objednávky.

 • Zdravotní stav

9.1. Produkty Pštrosího Vršku Wieder vycházející z masného průmyslu a konzumaci jiného zboží nemusí být vhodné pro každého, proto se před začátkem poraďte se svým lékařem. V případě, že užíváte jakékoli léky nebo máte zdravotní těžkosti, prosím informujte se nejprve u svého ošetřujícího lékaře.
9.3. Naše webové stránky a zasílané informační materiály obsahují všeobecné informace týkající se zdraví a stravování, nejsou však náhradou za lékařskou konzultaci a ani nejsou přizpůsobené speciálním požadavkům.

 • Registrace na stránkách

10.1. Při registraci uvádějte pravdivé a úplné informace a udržujte je aktuální.
10.2. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou přístupné pouze Vám, udržujte je v tajnosti a chraňte před zneužitím (např. se odhlaste, pokud objednáváte z cizího počítače). Jste odpovědní za užití Vašeho jména a hesla na stránkách, zejména za objednání zboží z Vašeho přístupu.
10.3. Zapomenete-li heslo, na vyzvání Vám jej vyresetujeme a pošleme nové na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jméno ani heslo nesdělujeme telefonem ani neposíláme na jinou emailovou adresu než zaregistrovanou.
10.4. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci.

 • Internetové spojení

11.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.
11.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

 • Informace na stránkách

12.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o zboží, zejména název, cenu a prodávané množství zboží. Dále uvádíme popis charakteru či použití zboží, který Vám usnadní a přiblíží přípravu a konzumaci. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají jakoukoliv naši odpovědnost za Vaše nakládání se zbožím.
12.2. Objevíte-li jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je napravili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům.

 • Ochrana duševního vlastnictví

13.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Pštrosího Vršku Wieder a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu Majitele Pštrosího Vršku Wieder
13.2. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu majitele Pštrosího Vršku Wieder.

 • Ochrana osobní údajů

14.1. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu za účelem dokončení a zpracování internetového obchodu, zjištění zpětné vazby zákazníků a informování zákazníků o novinkách. V nezbytném rozsahu je také sdělujeme obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).
14.2. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje, aktuálními recepty, novinky na blogu a dalšími informacemi, který zasíláme s ohledem na povahu našeho obchodu. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části tohoto emailu.
14.3. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
14.4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 • Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
15.2. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.
15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pavel Wieder, 9. Května 254, Oldřišov, 747 33, tel: 737258560, e-mail: Inko@pstrosivejce.cz.